Frozen Waterfalls on Kozjak Lake (1930s)

Frozen Waterfalls on Kozjak Lake (1930s)

Frozen Waterfalls on Kozjak Lake (1930s)


Kozjak Waterfall and surroundings - Plitvice (1910s)
Panorama of Kozjak and surroundings, Plitvice (1900s)